Vooronderstellingen van NLP

De vijftien NLP vooronderstellingen behoren tot het basisfundament (één van de steunpilaren) van de methodiek NLP en helpen je succesvoller in het leven te staan. De grondleggers van NLP, Richard Bandler en John Grinder, vroegen zich af wat het was dat succesvolle mensen…

Lees meer

NLP en bedrijven

Veel bedrijven, organisaties, ondernemers en ondernemende ZZP-ers kiezen ervoor om zichzelf, hun managers, leidinggevenden en werknemers te laten opleiden/coachen. Succesvol ondernemen Of het nu gaat om de onderlinge samenwerking, deelnemen aan vergaderingen, de klant te woord staan of het maken…

Lees meer

Wat is NLP?

De methodiek NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) komt voort uit het bestuderen van mensen met uitzonderlijke kwaliteiten / bekwaamheden. De vragen die onderzoekers in de jaren zeventig stelden, waren: Hoe komt het dat deze mensen veel beter in bepaalde zaken /…

Lees meer