Waarneemposities

Binnen NLP kennen we 3 posities van waaruit we kunnen waarnemen. We noemen deze posities de waarneemposities of perceptuele posities. Eerste waarneempositie We nemen de wereld waar door onze eigen zintuigen. Je ziet de wereld door je eigen ogen, je…

Lees meer

Wat is herkaderen?

Betekenis Vanuit de communicatieleer “Herkaderen is het proces waarbij de betekenis van een verschijnsel verandert door het in een ander kader te plaatsen.” Verschillende benamingen voor dezelfde interventie Theorie: de waarheid maak je zelf Omgevingsfactoren zijn niet altijd te beinvloeden,…

Lees meer

Basis metaprogramma’s

Binnen NLP spreken we over 4 basis metaprogramma’s. Deze 4 metaprogramma’s kennen we ook uit de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Deze basis metaprogramma’s beschrijven de voorkeuren van iemand op vier dimensies. Door de combinatie van deze 4 voorkeuren resulteert dit…

Lees meer

Wat is transactionele analyse?

Transactionele Analyse, kortweg TA, is een praktische theorie over gedrag en communicatie. De modellen en begrippen zijn bruikbaar als je jezelf beter wilt begrijpen en effectiever wilt omgaan en communiceren met anderen. Het basismodel zijn de drie gestapelde bollen. Deze…

Lees meer

Wat is oplossingsgericht werken?

De meesten van ons willen graag oplossingen voor problemen vinden, maar daarbij blijft vaak het probleem ons handelen en denken bepalen. Bij oplossingsgerichte communicatie is altijd de wens/het doel het vertrekpunt en niet het probleem. Bezig zijn met problemen oplossen is van een hele…

Lees meer