Wat is herkaderen?

Betekenis Vanuit de communicatieleer “Herkaderen is het proces waarbij de betekenis van een verschijnsel verandert door het in een ander kader te plaatsen.” Verschillende benamingen voor dezelfde interventie Theorie: de waarheid maak je zelf Omgevingsfactoren zijn niet altijd te beinvloeden,…

Lees meer

Vooronderstellingen van NLP

De vijftien NLP vooronderstellingen behoren tot het basisfundament (één van de steunpilaren) van de methodiek NLP en helpen je succesvoller in het leven te staan. De grondleggers van NLP, Richard Bandler en John Grinder, vroegen zich af wat het was dat succesvolle mensen…

Lees meer

Basis metaprogramma’s

Binnen NLP spreken we over 4 basis metaprogramma’s. Deze 4 metaprogramma’s kennen we ook uit de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Deze basis metaprogramma’s beschrijven de voorkeuren van iemand op vier dimensies. Door de combinatie van deze 4 voorkeuren resulteert dit…

Lees meer

NLP en bedrijven

Veel bedrijven, organisaties, ondernemers en ondernemende ZZP-ers kiezen ervoor om zichzelf, hun managers, leidinggevenden en werknemers te laten opleiden/coachen. Succesvol ondernemen Of het nu gaat om de onderlinge samenwerking, deelnemen aan vergaderingen, de klant te woord staan of het maken…

Lees meer