Wat is herkaderen?

Betekenis Vanuit de communicatieleer “Herkaderen is het proces waarbij de betekenis van een verschijnsel verandert door het in een ander kader te plaatsen.” Verschillende benamingen voor dezelfde interventie Theorie: de waarheid maak je zelf Omgevingsfactoren zijn niet altijd te beinvloeden,…

Lees meer

Vooronderstellingen van NLP

De vijftien NLP vooronderstellingen behoren tot het basisfundament (één van de steunpilaren) van de methodiek NLP en helpen je succesvoller in het leven te staan. De grondleggers van NLP, Richard Bandler en John Grinder, vroegen zich af wat het was dat succesvolle mensen…

Lees meer

Basis metaprogramma’s

Binnen NLP spreken we over 4 basis metaprogramma’s. Deze 4 metaprogramma’s kennen we ook uit de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Deze basis metaprogramma’s beschrijven de voorkeuren van iemand op vier dimensies. Door de combinatie van deze 4 voorkeuren resulteert dit…

Lees meer

NLP en bedrijven

Veel bedrijven, organisaties, ondernemers en ondernemende ZZP-ers kiezen ervoor om zichzelf, hun managers, leidinggevenden en werknemers te laten opleiden/coachen. Succesvol ondernemen Of het nu gaat om de onderlinge samenwerking, deelnemen aan vergaderingen, de klant te woord staan of het maken…

Lees meer

Wat is NLP?

De methodiek NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) komt voort uit het bestuderen van mensen met uitzonderlijke kwaliteiten / bekwaamheden. De vragen die onderzoekers in de jaren zeventig stelden, waren: Hoe komt het dat deze mensen veel beter in bepaalde zaken /…

Lees meer

Wat is transactionele analyse?

Transactionele Analyse, kortweg TA, is een praktische theorie over gedrag en communicatie. De modellen en begrippen zijn bruikbaar als je jezelf beter wilt begrijpen en effectiever wilt omgaan en communiceren met anderen. Het basismodel zijn de drie gestapelde bollen. Deze…

Lees meer